IT/IS

Detta är ett område som hela tiden är i ständig förändring, ibland är det svårt att verkligen hänga med i de nya teknikerna. Ibland är det också svårt att få en bra överblick av vad det egentligen är som bolaget behöver göra.

Vi har en bred erfarenhet av utveckling och jobbat i stora internationella koncerner. Vårt mål är att kunna hjälpa er med allt från ett enkelt automatiseringsupdrag till projektledning i internationell miljö.

Inget uppdrag är för litet eller för stort, vi är flexibla.

Kontakta oss för mer information.