Blentarp, Sweden
040-49 00 90 / 070-291 31 21
info@rdit.se

Forskning – Hur kan din kropp svinga optimalt?

Hur rör sig just din kropp och varför?

När vi spelar golf så är nog detta inget man tänker på.

Kroppen rör sig olika för oss alla, detta innebär att vi kan inte svinga klubban på samma sätt. Att förstå orsak och verkan för den egna kroppen minnimerar skador och gör golfen livslång.

Kommer snart..