Blentarp, Sweden
040-49 00 90 / 070-291 31 21
info@rdit.se

Kategori: Klubbor

Vässa ditt närspel

Snart tid för utprovning av nya SM10 Wedgar.

Utprovning av klubbor

I år kommer jag att köra utprovning av klubbor på Elisefarm samt på Great Padel och Golf.